• Car icon
  • Insurrance icon
  • Addons icon
Rezervacija
User icon
Preuzimanje i povrat
Odabrano vozilo
Osiguranje
Dodaci
Ukupno
0,00 EUR
* PDV uračunat u cijenu
Povrat u drugu poslovnicu?
Primjeni kupon
Izmjena rezervacije

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Ostalo

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Sva društva koja u svojstvu voditelja obrade podataka posluju kao dio grupacije „Sub Rosa“ (dalje: „Sub Rosa“), brinu o sigurnosti i zaštiti vaših osobnih podataka pri njihovom prikupljanju, obradi, korištenju te eventualnom dostavljanju trećim osobama i izvršiteljima na obradu u svrhu realizacije zatražene usluge.

Zaštitu podataka provodimo u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje: Opća uredba), nacionalnog Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o elektroničkim medijima (dalje: Zakoni) te Pravilnika društva o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka (dalje: Pravilnik).

U tu svrhu, u suradnji s mjerodavnim agencijama i servisima, kreirana je internetska stranica u vlasništvu društva „Sub Rosa d.o.o. Trumbićeva Obala 17, 21000 Split, Hrvatska s integriranim online sustavom za rezervaciju najma vozila.

Obradu podataka obavljamo u Republici Hrvatskoj ili zemljama članicama EU, a u trećim zemljama moguća je samo na temelju odluke Komisije EU o primjerenosti, uz primjenu čl. 45. Opće Uredbe.

Pristupanjem našoj internetskoj stranici www.subrosa.rent dajete svoju suglasnost na postupanje s vašim podacima na način opisan u ovoj Izjavi, stoga Vas upućujemo da pročitate tekst u nastavku.

PRIKUPLJANJE PODATAKA

Podaci koje nam dobrovoljno dajete, bilo osobno na papiru ili online, temeljem čl. 6. st.1. al. (b) Opće uredbe mogu se odnositi na izvršenje ugovora na zahtjev ispitanika u svrhu: rezervacija najma vozila, podnošenje raznih zahtjeva, upita i privola ili traženja informacija kao i podnošenja prigovora na uslugu.

U svrhu realizacije neke od navedenih usluga mogu od Vas biti zatraženi sljedeći podaci: ime i prezime, datum rođenja, OIB, adresa stanovanja, broj vozače dozvole, br putovnice, broj osobne iskaznice, adresa e-pošte, broj telefona i/ili podaci o kreditnoj/debitnoj kartici (radi kartičnog plaćanja usluge).

Podaci koje ćemo o vama prikupiti iz drugih izvora mogu se odnositi na: vaš posjet nekoj od naših internetskih stranica; kada s poslovnim partnerima i agencijama surađujemo u svrhu prodaje naših/njihovih usluga isključivo vezanih za najam vozila; prilikom suradnje s pružateljima usluga za online autorizacije plaćanja.

Podaci koje ne prikupljamo i ne obrađujemo su: podaci koje tehnički uređaji mogu zabilježiti prilikom korištenja naših internetskih stranica, wi-fi usluga u automobilim i bluetooth usluge u automobilima; posebne kategorije osobnih podataka ili osjetljivi osobi podaci u smislu čl. 9. Opće uredbe (porijeklu, političkom ili dr. opredjeljenju, članstvima u udrugama i sl.); podaci o djetetu ili od djeteta mlađeg od 16 godina ne prikupljaju se bez privole roditelja na što posebno skrećemo pažnju.

PRAVNI OSNOV I SVRHA OBRADE

Vaše podatke obrađivat ćemo kako bismo postigli svrhu i izvršili usluge koje ste od nas zatražili, realizirali ugovor ili Vaš zahtjev te ako postoji naš legitiman interes, a koji nije protivan interesima zaštite Vaših osobnih podataka.

Svi spomenuti osobni podaci koje nam dajete nužno su potrebni u svrhu izvršenja ugovora o rezervaciji, ugovora o najmu vozila ili vršenja online plaćanja, te za izvršenje naše pravne obveze kada smo Vam kao voditelj obrade dužni odgovoriti na postavljene upite ili prigovore.

USTUPANJE PRIKUPLJENIH PODATAKA

Neki od Vaših prikupljenih osobnih podataka bit će proslijeđeni na obradu u točno određene svrhe sljedećim kategorijama primatelja i to:

a) Servisu za online plaćanja Corvus Pay d.o.o. Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb, Hrvatska, kao izvršitelju obrade.

U procesu rezervacije najma automobila ovom servisu za sigurnu online autorizaciju kreditnih kartica prosljeđujemo Vaše sljedeće osobne podatke: ime i prezime, kontakt podatke telefona, e-mail adresa i adresa stanovanja. Broj Vaše kartice za plaćanje ne pohranjujemo već se plaćanje odvija samo putem Corvus Pay servisa.

Corvus Pay je u sukladnosti sa PCI DSS i GDPR standardima. Osobni podaci korisnika koriste se isključivo za izvršenje osnovnog ugovora.

Na stranicama Corvus Pay-a možete pronaći uvjete ‘Politika zaštite osobnih podataka’.

b) Nadležnom nadzornom tijelu u ispunjavanju njegovih zadaća s ciljem uspostave sigurnosti obrade, u skladu s Općom uredbom i Zakonom.

Izvršitelj obrade prikupljene podatke obrađuje temeljem čl. 28. Opće uredbe kojom se detaljno regulira provedba obrade podataka u ime voditelja obrade.

SIGURNOST

„Sub Rosa“ provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima se osigurava da integriranim načinom budu obrađeni samo osobni podaci nužni za svaku posebnu svrhu obrade.

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je SSL protokolom (128/256-bitna enkripcija) koju osigurava SSL certifikat.
Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava Corvus Pay za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

U skladu s PCI DSS standardima CorvusPay štiti prijenos Vaših podataka i Vašu privatnost sa TLS 1.2 kriptografskim protokolima.

ČUVANJE PODATAKA

Voditelj obrade podatke čuva sve dok su nužno potrebni za izvršenje svrhe u koju su prikupljeni te radi poštivanja propisanih rokova čuvanja, temeljem Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o računovodstvu, Općeg poreznog zakona i Pravilnika, i to kako slijedi:

  • sve isprave i podatke o kupcima kao što su ulazni i izlazni računi, izračuni, ugovori i dr. dvostranopravni akti, odluke i rješenja – 11 godina;
  • svu korespondenciju, dopise i papire koji uključuju i e-poštu – 5 godina;
  • suglasnosti i privole kupaca kao i upite i zatražene informacije – 2 godine;
  • prigovore i korespondiranje kupcima po prigovorima – 1 godinu po okončanju postupanja;
  • evidencije o prigovorima – 2 godine.

PRAVO NA PRISTUP, PRIGOVOR I ZAŠTITU PODATAKA

U cilju informiranja o svim aspektima obrade danih nam podataka, imate pravo na besplatan pristup svim podacima koje smo o Vama pohranili, pravo na njihovo brisanje, ograničavanje obrade, ispravak i upućivanje prigovora temeljem Opće uredbe, Zakona i Pravilnika. Također, u skladu s navedenim, u svakom momentu imate pravo povući svoju privolu koju ste nam dali što ni u kom smislu neće imati negativan utjecaj na ostvarivanje Vaših prava i legitimnih interesa.

Na sve Vaše upite o zaštiti prava i korištenju naših usluga odgovoriti ćemo bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku 30 dana.

Za sva pitanja o svojim podacima i njihovoj obradi u naprijed navedene svrhe obratite nam se na adresu „Sub Rosa d.o.o.“ Trumbićevaobala 17., 21000 Split, Hrvatska ili na e-mail: subrosa@subrosa.hr ili na tel: 00385 21 399 000.

Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno Općom uredbom ili Zakonom, može podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih  podataka, Martićeva ul. 14, 10000 Zagreb, www.azop.hr, na tel: 01/4609 000 ili na e-mail: azop@azop.hr.

Online kontakt

EU HAMAG ESIF
Izjava o sufinanciranju
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »