• Car icon
  • Insurrance icon
  • Addons icon
Rezervacija
User icon
Preuzimanje i povrat
Odabrano vozilo
Osiguranje
Dodaci
Ukupno
0,00 EUR
* PDV uračunat u cijenu
Povrat u drugu poslovnicu?
Primjeni kupon
Izmjena rezervacije

Opći Uvjeti

Ostalo

1) Dozvoljena uporaba vozila 

Unajmljenim vozilom smije upravljati samo osoba starija od 18 godina koja posjeduje važeću vozačku dozvolu. Zakonom o sigurnosti prometa na cestama nikakve iznimke nisu dozvoljene.

Prilikom preuzimanja vozila potrebno je imati:

- važeću vozačku dozvolu

- kreditnu ili debitnu karticu

- važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Prilikom preuzimanja vozila glavnom vozaču na kreditnoj ili debitnoj kartici bit će predautoriziran sigurnosni depozit u iznosu odgovornosti + PDV, nikad manje od 200,00€.

Prihvaćamo kreditne ili debitne kartice:

- Visa

- Master Card

- Diners Club

- American Express.

Ne prihvaćamo:

- Visa Electron

- Maestro


- razne ostale bankovne kartice. 

Unajmljeno vozilo ne smije biti korišteno niti voženo:

- od strane osoba koje nisu navedene na Ugovoru kao dodatni vozači

- u svrhu plaćenog transporta osoba ili robe

- uz Ugovor u kojem su navedeni lažni podaci npr. starost, adresa itd.

- na bilo kakvom natjecanju, brzinskim testovima ili utrkama

- za pokretanje ili vuču bilo kakvog vozila ili stvari

- pod utjecajem alkohola, sredstava za smirenje, narkotika, sredstava za spavanje ili bilo kakvih lijekova sličnog tipa

- u nevoznom stanju ili pretovareno putnicima ili prtljagom

- izvan puteva sa asfaltiranom kolničkom površinom

- brže od zakonom propisane maksimalno dopuštene brzine – lokalne ceste 90km/h, brze ceste 110 km/h, autoceste 130 km/h.

Želite voziti za Uber ili kao taksi, ali nemate vlastito vozilo?

Unajmljeno vozilo mora biti dio ugovornog partnerstva s vozačem kako bi moglo biti korišteno kao Uber ili taksi vozilo.

Gore navedena ograničenja su zbirna i vrijede za svako pojedino korištenje unajmljenog vozila. Sub Rosa d.o.o. ne priznaje nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak proizašlih kao posljedica nepoštivanja gore navedenih ograničenja.

2) Preuzimanje i povrat unajmljenog vozila

Tijekom cjelokupnog najma Sub Rosa d.o.o. je vlasnik vozila koje je dostavljeno u ispravnom i urednom stanju. Najmoprimac će vozilo vratiti sa svim njegovim dijelovima, kotače i gume, alat i svu opremu navedenu na Ugovoru, u istom stanju kao pri preuzimanju i sa istom količinom goriva, ne uključujući normalno trošenje zbog uporabe, na lokaciji i u vrijeme navedeno na Ugovoru.

3) Plaćanje

Najmoprimac će račun podmiriti najkasnije 8 dana nakon zaprimanja istog, ili u slučaju direktne/gotovinske naplate prilikom preuzimanja/povrata vozila, osnovnu cijena najma kako je navedeno na Ugovoru, sa svim dodatnim uslugama i taksama kao što je dogovoreno i navedeno na Ugovoru, ukoliko nije došlo do promjena tijekom samog najma. Ukoliko je poslovnica povrata različita od poslovnice preuzimanja, završni račun može biti načinjen u poslovnici povrata uz prethodno odobrenje poslovnice preuzimanja koja može izvršiti izmjene detalja Ugovora dogovorenih prilikom preuzimanja. Ukoliko račun nije podmiren na vrijeme zatezne kamate će biti naplaćene u skladu sa Zakonom. Najmoprimac je suodgovoran sa izdavateljem bilo kakvih voucher-a ili osiguranja plaćanja i može biti terećen zajedno ili umjesto izdavatelja osiguranja plaćanja ukoliko dogovorena naplata iz bilo kojeg razloga ne bude realizirana u dogovorenom roku. 

4) Produženje najma 

Ukoliko najmoprimac želi produžiti najam, poslovnica preuzimanja mora biti obaviještena barem 24 sata unaprijed kako bi za isto dobili dozvolu. U suprotnom, Sub Rosa d.o.o. može vozilo prijaviti Policiji vozilo kao ukradeno. U slučaju kad je vozilo vraćeno kasnije od datuma navedenog na Ugovoru, a naše tarife su se u međuvremenu promijenile, nova važeća tarifa će biti obračunata od na otvorenom Ugovoru navedenog dana predviđenog povrata vozila. Također, globa može biti naplaćena za nedozvoljeni raniji ili kasniji povratak vozila.

 5) Kilometraža

Kilometraža najma utvrđuje se tvorničkim brojačem kilometara. Brojač kilometara vozila je tvornički zapečaćen, u što se najmoprimac mora uvjeriti pri preuzimanju vozila. Ukoliko je pri povratu tvornički pečat oštećen, najmoprimcu će biti dodatno naplaćeno 500 km po danu najma prema važećem cjeniku na dan povrata vozila.

6) Gorivo

Gorivo, ako nije unaprijed plaćeno, nije uključeno u cijenu najma. Vozilo se preuzima i trebalo bi biti vraćeno sa punim spremnikom goriva. Ukoliko to nije slučaj, trošak nedostajućeg goriva naplaćuje se prema trenutnoj važećoj cijeni goriva koje nedostaje uz dodavanje Takse za tankiranje i PDV-a.


7) Održavanje 

Najmoprimac je obavezan brinuti o vozilu i po potrebi provjeriti razine motornog i drugih ulja, rashladne i ostalih tekućina, kao i razine pritiska zraka u svim gumama. Motorno ulje se mora izmijeniti svakih 10000 km. Kad je unaprijed dogovoreno s nama, svi troškovi redovnog održavanja vozila biti će vraćeni najmoprimcu prilikom preuzimanja po predočenju važećeg računa na naše ime za usluge od strane ovlaštenog servisa. Najmoprimac ima obavezu podmiriti sve troškove štete proizašle iz neodgovarajućeg ili nedovoljnog održavanja.


8) Mehanički problemi 

Popraviti ili zamijeniti dijelove vozila moguće je isključivo uz dozvolu od strane poslovnice preuzimanja. Povrat sredstava za popravke moguć je isključivo uz uredan račun na naše ime od strane servisa i uz predočenje svih zamijenjenih dijelova. Ukoliko popravci nisu izvršeni od strane servisa i zamijenjeni dijelovi nisu predočeni kod povrata vozila, troškovi popravka neće biti refundirani! Ukoliko se prilikom povrata vozila utvrdi kako je bilo koji dio vozila zamijenjen ili izgubljen, najmoprimac je dužan platiti trostruki iznos zamijenjenog ili izgubljenog dijela po cijeni važećoj na dan povrata vozila.

 

9) Dokumenti

Sva vozila su izdana sa svim dokumentima nužnim za prometovanje i prelazak međunarodnih granica. Briga o dokumentacija vozila je u potpunosti odgovornost najmoprimca.

Ukoliko ključ ili dokumenti vozila nisu vraćeni prilikom povrata, najam će biti naplaćen sve do vremena kad su ključ ili dokumenti vraćeni ili zakonski proglašeni izgubljenima.

 

10) Osiguranje putnika u slučaju nezgode

Plaćanjem dnevne takse za osiguranje putnika u slučaju nezgode (PAI), najmoprimac i putnici u vozilu bit će osigurani do iznosa određenog policom osiguranja u slučaju teških ozljeda ili smrti prilikom korištenja unajmljenog vozila, ukoliko za nezgodu nije odgovorna treća osoba.


11) Osiguranje vozila

Sva vozila u posjedu Sub Rose d.o.o. osigurana su od odgovornosti za štetu nanijetu trećim osobama do iznosa određenog Zakonom i policom obaveznog osiguranja vozila. Iznos učešća u šteti ovisi o grupi vozila i korištenoj tarifi. U slučaju nove štete prouzročene od strane najmoprimca ili za koju se ne može teretiti treća osoba, najmoprimac je u potpunosti odgovoran sve do punog iznosa vrijednosti vozila. Kako bi smanjio iznos učešće u šteti stranka može platiti dnevni taksu za osiguranje po važećoj tarifi. Klasično osiguranje nikad ne pokriva štete na kotačima i gumama, podvozju vozila i staklima. Te štete najmoprimac je uvijek dužan sam podmiriti i one su isključiva odgovornost najmoprimca.

12) Požar ili krađa

Najmoprimac je uvijek odgovoran za gubitak ili oštećenja unajmljenog vozila ukoliko su se požar ili krađa vozila dogodili krivnjom najmoprimca, bilo grubim nemarom ili povredom neke od klauzula Ugovora o najmu.

13) Nezgoda

Svaka nezgoda mora biti odmah prijavljena Policiji i Sub Rosa d.o.o. poslovnici preuzimanja vozila. Izjava o nezgodi mora biti ispunjena i dostavljena poslovnici preuzimanja zajedno sa policijskim izvješćem. Najmoprimac je obavezan pomoći Sub Rosa d.o.o. u svim postupanjima i istragama vezanim uz nezgodu u pitanju. U suprotnom, prestaje svako pokriće i iznos štete će biti naplaćen izravno najmoprimcu u potpunosti.

14) Gubitak imovine

Sub Rosa d.o.o. nije i ne može biti odgovorna osobnu imovinu najmoprimca ili nekog člana pratnje koje se nalazi bilo unutar unajmljenog vozila, zamjenskog vozila ili u Sub Rose d.o.o. poslovnim prostorima. Potpisivanjem Ugovora najmoprimac se odriče prava na bilo kakva potraživanja zbog gubitka rečene osobne imovine, ili zbog šteta proizašlih zbog tog gubitka.

15) Promjene Ugovora

Niti jedna klauzula ili uvjet Ugovora ne može biti izmijenjen ili zanemaren.

16) Odgovornost

Svi Sub Rosa d.o.o. zaposlenici su ovlašteni pregledati unajmljeno vozilo u bilo kojem trenutku. Ukoliko se utvrdi kako je najmoprimac prekršio bilo koji dio Ugovora, zaposlenik Sub Rosa d.o.o. smije odmah preuzeti vozilo.

17) Važno!

Najmoprimac je odgovoran za sve parkirne kazne i prometne prekršaje koji se dogode za vrijeme najma, čak i nakon povrata vozila. Obračun se može izvršiti i nakon završnog pregleda vozila.

18) Nadležnost

U slučaju pravne tužbe nadležnost ima sud u gradu Splitu, Hrvatska.

Mogući dodatni troškovi

Najam uključuje:

- period najma (najmanje 24 sata)

- neograničenu kilometražu*

- besplatno otkazivanje rezervacije do 48 sati prije preuzimanja

- osiguranje od štete trećim licima

- CDW - osnovno osiguranje od štete*

- TP - osnovno osiguranje od krađe*

- smanjenje učešća* i PDV

- lokalne takse

*nisu uključeni u nekim tarifama

 Tarifa najma nikad ne uključuje:

- gorivo i naknada za gorivo koje nedostaje. Ukoliko najmoprimac vozilo vrati sa manje goriva, naknada za gorivo će biti naplaćena u visini regularne cijene goriva koje nedostaje uvećane za taksu tankiranja od 20,00€ + PDV

- PAI (osiguranje putnika od nezgode), dodatno osiguranje putnika u vozilu koje se može prihvatiti i pri preuzimanju – nije obavezno (trošak= 5,00€ dnevno + PDV)

- MCDW/SCDW (srednje/super osiguranje od štete), dodatno osiguranje vozila, učešće u šteti je smanjeno. MCDW/SCDW nisu sveobuhvatna osiguranja i ne pokrivaju štete na gumama, kotačima, staklu, podvozju i unutrašnjosti vozila.

- MTP/STP (srednje/super osiguranje od krađe), dodatno osiguranje vozila, učešće je smanjeno. MTP/STP će biti poništen ukoliko ključ i dokumenti vozila nisu vraćeni.

Zakašnjenje povrata vozila se naplaćuje na sljedeći način:

0 - 59 min = bez naplate

60 - 120 min = 1/3 dnevnog najma

121 - 180 min = 2/3 dnevnog najma

181 min i više = dodatni dan najma

Dodatna opema dostupna za najam uz vozilo:

Dječja auto sjedalica - na zahtjev 

GPS - cestovna navigacija - na zahtjev 

Dostupni su razni modeli dječjih auto sjedalica, ovisno o starosti i težini. Željena vrsta sjedalice mora biti zatražena i dogovorena unaprijed. Sigurnosni pojasevi su standardna oprema svih naših vozila.

 Globe:

Pogrešno gorivo -  cca. 500,00 € + PDV

Prazna baterija -  cca. 250,00 € + PDV

Prekomjerno prljavo vozilo - 50,00 € + PDV

Preuzimanje/povrat u poslovnici različitoj od dogovorene - 40 € + PDV

Preuzimanje ili povrat unajmljenog vozila van radnog vremena - 25,00 € + PDV

Rezervacije moraju biti otkazane barem 48 sati prije vremena preuzimanja ili će 80,00 € + PDV biti naplaćeno

Nedozvoljeni raniji ili kasniji povrat - 150,00 € + PDV

Gubitak dokumenata vozila (obvezno policijsko izvješće) - 500,00 € + PDV

Gubitak registarskih pločica (obvezno policijsko izvješće) - 500,00 € + PDV

Taksa za rješavanje štete - 50,00 € + PDV

Administrativna taksa za parkirne prekršaje - 10,00 €+ PDV

Administrativna taksa za prometne prekršaje - 25,00 € + PDV

 

U određenim okolnostima kad je rezervacija napravljena unutar 24 sata od vremena preuzimanja, postoji mogućnost da nećemo moći osigurati rezervirano vozilo. U tom slučaju, kad god je to moguće ponuditi ćemo drugu dostupnu opciju, ili ćete biti u mogućnosti otkazati rezervaciju bez naknade.

EU HAMAG ESIF
Izjava o sufinanciranju
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »